Fräsning

Vi tar bort  materialet med hjälp av en frästrumma enligt bilden.

Vi lastar vanligtvis det lösgjorda materialet , med antingen lastband och/eller sopmaskin, upp på en lastbil.

Materialet kan användas vidare, återvinnas eller återanvändas. Vad det skall användas till avgörs av våra kunder.

Frästrumma. Fräständerna har en kärna av hårdmetall.

 

Tändernas linje - mellanrum är 15 mm.

 

På vår minsta maskin kan vi byta till en fintandad trumma som har 8 mm mellanrum.

Asfaltfräsning med lastning på bilen med band

Sopmaskinen lastar på bilen